nov. 282018
 

O sută de ani de la unirea Bucovinei şi a Transilvaniei cu România

Elevi, profesori şi cadre militare au marcat, pe platoul colegiului, acest eveniment.

Activitatea a început cu intonarea Imnului Naţional al României.

 În anul Centenarului Marii Uniri, prof. de istorie dr. Aurel-Constantin Soare a prezentat contextul istoric în care românii au făurit Marea Unire de la 1918. Prilej de rememorare a evenimentelor din 28 noiembrie 1918, 1 decembrie 1918 şi de reamintire a unor figuri istorice cu rol hotărâtor în defăşurarea marelui eveniment, eroii României Mari, caractere puternice care au luptat pentru realizarea idealului naţional. ”Unirea  n-a  fost  un  act politic ieşit dintr-o  chibzuire rece… A vorbit  atunci voia elementară  a  veacurilor de  avânt  zdrobit  şi  de  speranţe  împiedicate.  Fără  a  uita pe  nimeni  din  cei  care  au colaborat  la  această  faptă  a  Unirii, de  la  general  şi de la fruntaş, până la ultimul ostaş şi ţăran, omagiul recunoştinţei noastre să se îndrepte azi către poporul acesta întreg de oriunde şi din toate veacurile, martir şi erou“, a spus marele istoric  Nicolae Iorga.

În holul pavilionului învăţământ au fost prezentate într-o expoziţie importanţa acestor fapte istorice sublime.

Cu emoţie în inimi şi cu gândul la sacrificiul înaintaşilor noştri, corul colegiului, coordonat de prof. Ovidiu Badea, a dat dovadă de înalt simţământ românesc  prin interpretarea unor cântece patriotice.

Elevul caporal Tudor Panciu, distins cu două premii I la concursuri de istorie dedicate Zilei Naţionale a României, a prezentat moţiunea de unire a Bucovinei cu România.

La mulţi ani, România!

 

 Posted by at 12:25 pm
Gravityscan Badge