Iul 102017
 

“Doar faptele pot compune întreaga poveste iar publicul ar trebuie să le afle” afirma Winston Churchill.

Parafrazându-l pe acesta conchidem că a sosit clipa să creionăm în câteva rânduri un destin construit din pasiune şi performanţă, ambiţie, perseverenţă, seriozitate şi dorinţă de autodepăşire, într-un cuvânt şeful promoţiei 2017- “Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz-100”  de la Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir”.

Absolventa Condruz E. Iulia-Maria a demonstrat în decursul celor 4 ani de colegiu militar că pasiunea dublată de muncă este o premisă a succesului iar acum, la final, acest lucru s-a concretizat prin garanţia reuşitei.

Prin muncă şi dăruire, aceasta şi-a asumat responsabilitatea de a fi printre cei buni din clipa accederii în această instituţie, când a fost admisă cu media 10, medie cu care a finalizat şi cei 4 ani de studiu.

Încă de la început, boboc fiind, preocupările ei pentru atingerea performanţei au reprezentat un ţel iar visul i s-a împlinit pe drumul către excelenţă şi, la final, a demonstrat că, atunci când uneşti munca cu pasiunea şi perseverenţa cu dorinţa, rezultatele se încadrează sub egida unui viitor luminos.

Iulia a ales cariera militară, convinsă fiind că, aici, în Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir” este mediul potrivit ei pentru a performa iar de-a lungul anilor a obţinut succese educaţionale de valoare, onorând instituţia prin Premiul Special obţinut la Olimpiada Internaţională de Lectură.

Sub mentoratul unor cadre didactice de excepţie i s-au dezvoltat abilităţile, i s-au descoperit aptitudinile şi i-a fost insuflată motivaţia în ierarhia valorilor.

Antrenată în competiţii şcolare, a asociat întotdeauna numele colegiului cu excelenţa educaţională şi onoarea iar munca ei a fost transfigurată în numele scris elegant pe diplomele care vor rămâne mărturie peste ani în cufărul cu amintiri al absolventei cu aspiraţii înalte.

Şi-a canalizat atenţia pe un nucleu de valori şi practici armonizate într-un mediu globalizat, caracterizat prin competiţie şi dinamism.

Frumoasă, sensibilă, modestă, creativă şi muncitoare, Iulia reprezintă un exemplu atât pentru generaţia ei cât şi pentru colegii mai mici.

Timpul ei s-a împărţit de-a lungul anilor de liceu  între pasiunea pentru literatură, care a ocupat o sferă privilegiată, pasiunea pentru limba lui Voltaire şi alte discipline la care a confirmat o pregătire temeinică.

Totodată, aceasta a ştiut să îmbine armonios dorinţa de a performa cu bucuria trăirii clipelor adolescentine şi activităţile extracurriculare, reuşind să obţină an de an rezultate notabile care i-au încununat efortul.

Cu siguranţă anii petrecuţi aici vor da o anumită valenţă şi distincţie personalităţii acesteia, aflată acum la orizontul celei mai frumoase vârste când următorul pas în viaţă conturează un nou început.

Titlul de “şef de promoţie” certifică temeinicia pregătirii îmbinată cu tactul pedagogic al cadrelor didactice şi calitatea actului instructiv-educativ.

Cartea de vizită a acesteia va purta întotdeauna amprenta performanţelor obţinute, încununată de laurii victoriei.

Seminţele cunoaşterii din cei 4 ani au dat valoare rodului înţelepciunii iar paşii cadenţaţi ai perseverenţei au clădit nimbul din prezent care va rămâne încrustat cu numele “Condruz E. Iulia-Maria”  pentru veşnicie pe marmura rece dar încărcată de amprenta nostalgică a generaţiilor de performeri cantemirişti.

Succes pe viitor, draga noastră, viaţa să-ţi fie înseninată de bucuria împlinirilor iar amintirea anilor petrecuţi în acest colegiu să păstreze într-un colţ de inimă spiritul cantemirist!

 Posted by at 5:06 pm
Gravityscan Badge