iul. 092018
 

Cantemiriştii au parcurs un drum lung, dar succesul obţinut la final vine să încununeze efortul depus şi calitatea procesului instructiv-educativ desfăşurat în cadrul instituţiei.
Din cei 107 absolvenţi, 106 au fost declaraţi REUŞIŢI la examenul maturităţii, unii dintre ei cu medii şi note remarcabile. Cea mai mare medie, 9,90, a fost a absolventei care a terminat cei patru ani de liceu cu media generală 9,98 şi a reuşit ca în ultimii trei ani de şcoală să aibă doar medii de 10.00, Alina Andreea Gheorghe.
44 de absolvenţi au media finală peste 9.00, iar 3 dintre ei media 9.00. De asemenea, zece cantemirişti au obţinut nota 10.00 la disciplinele de examen: doi la disciplina limba şi literatura română, şase la disciplina matematică, trei la disciplina fizică, unul la disciplina biologie. Alina Andreea Gheorghe şi Ciprian Florin Zaharia sunt cei care au obţinut două note de 10, la disciplinele limba şi literatura română şi matematică, respectiv matematică şi fizică.
Media pe colegiu este 8,67.
În promoţia Centenarul Marii Uniri, au terminat liceul 108 absolvenţi. Răzvan Cristea a promovat examenul special de bacalaureat şi este deja în Statele Unite al Americii, unde a fost admis la prestigioasa Academie Militară “West Point”.
Aceste rezultate vin să certifice, încă o dată, valoarea liceenilor militari şi a dascălilor care i-au pregătit.
Un absolvent a reuşit la fiecare disciplină, dar ca medie are 5,85, fiind declarat RESPINS.

Felicitări şi mult succes în continuare!

 Posted by at 12:04 pm
Gravityscan Badge