oct. 092018
 

            Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir” a găzduit marţi, 9 octombrie, Simpozionul intinerant “De la Pacea de la Bucureşti la Unirea de la Alba-Iulia”, dedicat manifestărilor legate de Centenarul Marii Uniri.

            La evenimentul organizat de Arhivele Militare Naţionale Române, în colaborare cu Arhivele Militare -Serviciul Judeţean Prahova, au fost prezenţi elevi, profesori de istorie, diriginţi şi cadre didactice,  care au avut privilegiul de a lua parte la comunicări ce au vizat teme diverse, specifice Primului Război Mondial, având la bază, în principal, valorificarea documentelor de arhivă păstrate la Arhivele militare, din perioadele abordate.

            În cuvântul de deschidere, locţiitorul comandantului, colonel dr. ing. Anghel-Dorinel Buciu, a mulţumit distinşilor oaspeţi pentru faptul că au ales să participe, astăzi, la simpozionul dedicat Centenarului Marii Uniri.

Pe aceeaşi temă, comunicatorii au suscitat interesul participanţilor prin temele deosebite prezentate:

dr. Teodora GIURGIUÎnfăptuirea României Mari în context internaţional (Arhivele militare naţionale române);

dr. Veronica BONDARZborurile Unirii (Arhivele militare naţionale române);

şef Serviciu: Raluca – Ileana ANDREESCUAspecte privind situaţia localităţilor Breaza de Jos şi Breaza de Sus în anul 1918 (Serviciul Judeţean Arhivele Naţionale – Prahova).

col. dr. Gabriel PĂTRAŞCU100 de ani de la crearea celui mai înalt grad în Armata României (Arhivele militare naţionale române).

– prezentarea revistei Document. Buletinul Arhivelor Militare dr. Teodora GIURGIU

            La final, directorul adjunct, prof. dr. Aurel-Constantin Soare, a mulţumit distinşilor oaspeţi pentru expunerea din suflet şi din documente a crâmpeielor din istoria acestui neam, adevărate lecţii de istorie pentru tinerii cantemirişti, pe care domnul profesor i-a îndemnat să se aplece asupra durerilor neamului şi nevoilor dintotdeauna ale acestei etnii care are ceva de spus în S-E Europei, în Europa şi în lume.

 Foto: Graţiela Mihăescu

 Posted by at 3:25 pm
Gravityscan Badge