apr. 102018
 

 Elevi din Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” cu înclinaţii deosebite pentru studiul geografiei, limbii franceze, limbii şi literaturii române au bifat noi rezultate la fazele naţionale ale olimpiadelor şcolare, ducând, astfel, mai departe renumele colegiului şi al judeţului Prahova, prin distincţiile obţinute: o menţiune şi un premiu special la geografie, o menţiune la limba şi literatura română şi o menţiune specială la limba franceză.

Pasionaţi de domeniile studiate, elevii Andrei Beleaua, caporal Ştefan Onea, caporal Denisa Sandu, Alexandru Drăgan s-au pregătit alături de călăuzele lor pe drumul cunoaşterii şi al performanţei, profesorii Roxana Ţonoiu, Irina Grecu, Elena-Cristina Soare, Georgeta Manole.

Într-unul dintre cele mai fascinante şi generoase domenii ale cunoaşterii, cantemiriştii, Andrei Beleaua şi Ştefan Onea, au făcut dovada pregătirii temeinice, reuşind să se claseze în topul celor mai buni elevi din ţară, obţinând Menţiune, respectiv Premiul special la Olimpiada Naţională de Geografie, desfăşurată la Brăila, în perioada 01-06 aprilie 2018, la startul căreia s-au aliniat peste 220 de participanţi. Punctajele foarte bune obţinute de elevii noştri i-au ajutat să intre la probele de baraj, în vederea selecţionării lotului reprezentativ pentru Olimpiada internaţională şi Balcaniada de geografie. Elevul caporal Ştefan Onea a trecut de proba orală, care a fost eliminatorie şi a acces şi la cea scrisă de specialitate în limba engleză, o probă dificilă ce a durat 90 de minute şi a avut în componenţă numeroase pagini de întrebări.

 În domeniul atât de vast al limbii şi literaturii române, elev caporal Denisa Sandu s-a clasat pe locul al IV –lea, cu 112 puncte. Atrasă de magia cuvântului scris – care înseamnă cunoaştere şi sensibilitate, efort intelectual şi libertate de exprimare – tânăra cantemiristă a fost distinsă cu prima menţiune la faza naţională a Olimpiadei de limba şi literatura română, rezultat meritoriu care confirmă pregătirea temeinică, talentul, dar şi adevărata dragoste ce o poartă literaturii.

Prin menţiunea specială obţinută la faza naţională a Olimpiadei de limba franceză, elevul Alexandru Drăgan confirmă seriozitatea şi dorinţa de performanţă, interesul şi pasiunea pentru limba lui Voltaire, culegând laurii pregătirii temeinice.

Toate aceste rezultate au ca temei pasiunea şi pregătirea temeinică, datorate eforturilor comune, ale cadrelor didactice şi ale elevilor cantemirişti, care reuşesc, an de an, să ducă tradiţia mai departe, prin obţinerea a noi distincţii în domenii în care e nevoie de talent, efort personal, dorinţă de autodepăşire, dăruire, ambiţie, originalitate şi creativitate, condiţii esenţiale ce duc către o singură cale – cea a excelenţei.

Felicitări dragi elevi şi dragi profesori!

Suntem mândri de voi!

 Posted by at 1:20 pm
Gravityscan Badge