iul. 062017
 

O nouă programă şcolară pentru disciplina opţională

“România în epoca Primului Război Mondial 1914-1920”

 

În urma finalizării unei selecţii realizate de către Ministerul Educaţiei Naţionale, directorul-adjunct al Colegiului Naţional Militar “Dimitrie Cantemir”, profesor dr. Aurel-Constantin Soare, a fost numit să facă parte din echipa membrilor grupurilor de lucru pentru elaborarea programei şcolare pentru disciplina opţională “România în epoca Primului Război Mondial 1914-1920”.

Conform ordinului nr. 4243 din 28.06.2017, emis de către ministrul  Educaţiei Naţionale, programa şcolară “România în epoca Primului Război Mondial 1914-1920”, pentru clasele a IX-a şi a XII-a, intră în vigoare începând cu anul şcolar 2017-2018, având în vedere faptul că ne aflăm în perioada în care întreaga Europă comemorează jertfele din Primul Război Mondial şi în care România desfăşoară mai multe acţiuni pentru omagierea celor care au clădit, prin eroismul lor, din perioada anilor 1916-1918, Marea Unire.

Conţinuturile programei sunt structurate cronologic în 8 capitole iar fiecare dintre acestea corespunde etapelor, general acceptate, în care România şi-a adus contribuţia sa la Primul Război Mondial. Menirea acestui curs este de a valorifica optim sursele istorice, astfel încât să permită elevilor să descopere fascinaţia trecutului dar şi similitudinile cu situaţiile conflictuale militare ulterioare sau contemporane lor.

Cursul va fi un atelier al interpretării, în comun, profesori şi elevi, a tematicii Primului Război Mondial, în care rolul cadrului didactic este de a modela atitudinile elevilor, de a crea respectul între elevi cu privire la punctele de vedere afirmate, de a schimba pasivitatea în activism, de a genera un aspect de cunoştere nou cu privire la faptele istorice analizate.

Schimbarea şi îmbunătăţirea sistemului educaţional înseamnă identificarea şi promovarea acelor mecanisme care și-au dovedit eficiența, pentru ca mai apoi să adaugi altele noi şi adaptate epocii în care trăim.

Dezideratul este respectat zi de zi de acest dascăl al Cantemirului, care a elaborat  programa alături de un colectiv de personalităţi: inspector general în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, profesor dr. Doru Dumitrescu,  inspector prof. Mihai Manea, prof. Nicolae Diţă de la Colegiul Naţional Matei Basarab, Bucureşti şi   prof. Mirela Popescu de la Colegiul Naţional Spiru Haret, Bucureşti.

Aceşti oameni valoroşi ai învăţământului preuniversitar românesc depăşesc graniţele disciplinei pe care o predau, punând în joc elementele esenţiale ale celor care îndrumă minţi şi suflete, îndeplinind criteriile de competenţă necesare în dezvoltarea curriculară.

programa_istorie_2017

 Posted by at 4:52 pm
Gravityscan Badge