iun. 182019
 

„Elevii din ziua de astăzi sunt diferiţi de generaţia părinţilor şi a bunicilor lor. Majoritatea acestora, mai ales în mediul urban, au deja ca rutină folosirea internetului şi a email-ului, a sms-urilor sau a reţelelor de socializare de tip Yahoo sau Facebook. Acest mod de comunicare se face simţit şi în modul lor de a învăţa”, Profesor de Limba Engleză, Corina Barbu, coordonatoarea PROIECTULUI ERASMUS+ KA1 – MOBILITĂŢI ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI ŞCOLARE, finanţat prin Comisia Europeană

După un an de pauză, Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”, şcoală ce a obţinut în anul 2018 pentru a treia oară consecutiv titlul de Şcoală Europeană, va  derula un nou proiect Erasmus+, operaţiunea KA1, mobilităţi cadre didactice, cu titlul „Viitorul – învăţare continuă” – „The Future – learning in progress”, declarat câştigător de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

Despre metoda FLIPPED CLASSROOM ne-a vorbit coordonatoarea proiectului, profesor Corina Barbu:

 „Integrarea celor mai noi tendinţe în şcoală face parte din evoluţia naturală a învăţării şi oferă o soluţie firească la provocările moderne în ceea ce priveşte educaţia. Elevii din ziua de astăzi sunt diferiţi de generaţia părinţilor şi a bunicilor lor. Majoritatea acestora, mai ales în mediul urban, au deja ca rutină folosirea internetului şi a email-ului, a sms-urilor sau a reţelelor de socializare de tip Yahoo sau Facebook. Acest mod de comunicare se face simţit şi în modul lor de a învăţa.

Astfel, practica educaţională a fost completată cu metode moderne de predare-învăţare-evaluare, metode specifice societăţii informaţionale. Iar exemplul perfect este FLIPPED CLASSROOM, care este mai mult decât o metodă. Este o nouă filosofie didactică a cărei implementare va genera schimbări majore.

Avantajele acesteia sunt multiple; aproape că nu există dezavantaje. Principalul lucru este libertatea pe care o oferă, elevii nemaifiind forţaţi să stea rigizi ore întregi, fără să vorbească sau să pună întrebări. Ei vor putea interacţiona cu profesorul, cu ceilalţi elevi, pot avea schimburi de idei, păreri, pot pune tot felul de întrebări şi mai ales pot experimenta. Profesorul nu mai este obligat să repete la nesfârşit aceleaşi lecţii la ore, ci are timp să discute cu fiecare grup sau elev în parte, are timp să se ocupe de elevii cu

cerinţe educaţionale speciale, are timp să reia un experiment care nu a reuşit din prima. Îşi asumă rolul de tutore, este mereu disponibil, ceea ce permite elevilor să înveţe prin descoperire, să înţeleagă mai bine ceea ce au citit acasă. Nemaifiind o figură autoritară, profesorul poate observa mai bine care sunt nevoile de formare ale fiecărui elev, prin faptul că relaţiile de comunicare dintre elev-elev şi elev-profesor sunt deschise şi destinse. De aici şi rezultatele şcolare mult îmbunătăţite. Studii recente au dovedit că mutarea unei părţi a demersului didactic în mediu virtual, utilizarea e-learning împreună cu tehnologiile informaţiei şi comuncaţiilor oferă posibilitatea îmbunătăţirii semnificative a procesului educaţional. În prezent, e-learning-ul a devenit o alternativă viabilă la metodele de educaţie tradiţionale, astfel că a fost adoptat de către multe dintre unităţile de învăţământ.

Dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor din ultimii ani a condus la necesitatea existenţei unei platforme educaţionale în şcoala care să acopere o paletă mai largă de activităţi educaţionale, atât şcolare cât şi extraşcolare, cu secţiuni dedicate elevilor, dar şi profesorilor. Punctul de plecare pentru dezvoltarea acestei platforme educaţionale în Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” este experimentarea acestei noi metode. Pentru realizarea acesteia n-am propus acest proiect care va oferi profesorilor formarea iniţială în vederea schimbării întregii paradigme educaţionale la nivelul şcolii, prin adaptarea curriculumului naţional şi prin elaborarea resurselor necesare aplicării metodei FLIPPED CLASSROOM.

Pentru atingerea acestor obiective, în activităţile de formare vor fi implicaţi  profesori ce doresc să adapteze metodele clasice ce încep să nu mai aibă efectul scontat pentru elevi. Îşi doresc o schimbare şi pentru acest scop vor frecventa cursuri de formare care vizează implementarea metodei FLIPPED CLASSROOM, folosirea social media în sala de clasă, precum şi construirea şi utilizarea unei platforme de e-learning. Se vor întoarce în şcoală, după experienţa europeană şi vor împărtăşi colegilor din competenţele pe care le-au dezvoltat. Vor organiza workshopuri în care vor prezenta competenţele pe care le-au dobândit, şi vor stabili targeturi şi termene pentru fiecare profesor şi disciplină, în vederea activizării în spaţiul virtual.

Combinarea resurselor virtuale cu metodele pedagogice tradiţionale reprezintă o schimbare de paradigmă cu implicaţii asupra cunoaşterii în societate; de aceea disciplina pedagogică trebuie modificată în conformitate cu noul context în care trăim. Folosirea gadgeturilor în şcoală face parte din evoluţia naturală a învăţării, o soluţie eficientă şi necesară la provocările moderne adresate învăţării şi nevoilor elevilor. La sfârşitul perioadei de proiect, vom prezenta metoda şi intenţiile noastre de a construi o Resursă Educaţională Deschisă pentru toate colegiile militare, un proiect mai amplu de colaborare cu profesorii de diverse specialităţi din aceste instituţii, ceea ce va aduce plus valoare învăţământului militar românesc.”

Mult succes!

 Posted by at 7:09 pm
Gravityscan Badge