aug. 032018
 

Felicitări absolvenţilor noştri care au fost admişi în instituţiile militare de învăţământ superior – 99,05%.

Cantemiriştii au parcurs un drum lung, dar succesul obţinut, la final, vine să încununeze efortul depus şi calitatea procesului instructiv-educativ desfăşurat în cadrul Colegiului Naţional Militar “Dimitrie Cantemir”.
Din cei 106 absolvenţi care au susţinut concurs de admitere în instituţiile militare de învăţământ superior 105 au fost declaraţi ADMIŞI.
O premieră în istoria Cantemirului a fost realizată de Răzvan Cristea, care a reuşit de pe băncile colegiului performanţa de a fi ADMIS la Academia Militară „West Point”, SUA.
Alţi absolvenţi s-au remarcat prin mediile şi notele obţinute, reuşind să dovedească că prin muncă, seriozitate, dăruire şi pasiune pentru specializarea aleasă se poate atinge ţelul dorit.
Opt dintre ei au fost fruntaşi, fiind ADMIŞI primii.
George Valentin Anica a fost ADMIS primul la specializarea topogeodezie din cadrul Facultăţii de Mecatronică şi sisteme integrate de armament de la Academia Tehnică Militară “Ferdinad I”. În acelaşi domeniu minunat al ingineriei au păşit alţi 27 de cantemirişti.
Rebeca-Andreea Ioniţă, Andrei-Mihail Drăgan, Vlad-Paulian Oprea, Marius-Răzvan Bojica, Alexandru-Marian Rădoi sunt performerii care au obţinut cele mai mari medii de admitere în armele şi specialităţile pentru care au optat în Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă”: controlor trafic aerian/FA, radilocaţie/FA, radiolocaţie/FN, război electronic în aviaţie şi apărare antiaeriană şi rachete şi artilerie antiaeriană/FA. Doisprezece absolvenţi, printre care şi o fată, care au trecut de procesul de selecţie ce a inclus probe sportive, vizită medicală şi controale psihologice s-au ridicat la nivelul aşteptărilor, reuşind să fie ADMIŞI şi să-şi îndeplinească visul de a zbura desupra norilor, la manşa avionului sau elicopterului, în funcţie de specializarea aleasă: aviaţie naviganţi piloţi/avion – FA, aviaţie naviganţi piloţi/elicopter – FA, FT. Pasionaţii de domeniul aviaţiei, care îşi vor desfăşura activitatea atât la sol cât şi deasupra norilor, sunt în total 33.
10 cantemirişti care au ales să se formeze ca ofiţeri de marină au fost ADMIŞI în Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa. Marian Cristian Dubină a fost primul ADMIS la programul de studii: Arhitectură navală iar Marian Codruţ-Costin Petrache a fost ADMIS cu nota 10 la test, la Facultatea de Inginerie marină, programul de studii: Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale.
Sorin Dănuţ Matei a fost primul ADMIS la concursul de admitere în Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu”, domeniu Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, cu media de admitere 10.00. Alţi 21 de absolvenţi se vor pregăti la Sibiu în armele şi specilaităţile pentru care au optat.
Trei dintre tinerii cantemirişti cu har ce au ales să urmeze o carieră medicală şi să-i ajute pe viitor pe cei aflaţi în suferinţă au fost declaraţi REUŞIŢI la Facultatea de Medicină din Târgu-Mureş, respectiv Bucureşti.
Ultimii care au scăpat de emoţii au fost absolvenţii care au optat pentru Facultatea de comandă şi stat major, din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”. 8 dintre ei se vor pregăti ca specialişti într-un domeniu de actualitate, cel al logisticii.
Absolvenţii promoţiei „Centenarul Marii Uniri” au înţeles că fără o pregătire temeinică, centrată pe ambiţie, voinţă şi dăruire, nu se pot obţine performanţe. Pe parcursul celor patru ani, sub atenta îndrumare a cadrelor didactice şi militare au asimilat cunoştinţe, şi-au format deprinderi, şi-au cristalizat personalitatea pentru o carieră militară de succes.
Rezultatele obţinute de absolvenţii colegiului sunt cele care duc mai departe tradiţia de excelenţă a instituţiei, oferind cadrelor didactice şi militare prilej de mândrie şi împlinire profesională.
Din toamnă, urmează să deschidă noi porţi spre împlinire profesională.

Mult succes în continuare!

 Posted by at 11:04 am
Gravityscan Badge