ian. 152019
 

Cu prilejul Zilei Culturii Naţionale şi a împlinirii a 169 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu, „omul deplin al culturii române”, aşa cum l-a numit Constantin Noica, cantemiriştii au rezonat cu opera eminesciană.

 Ziua de 15 ianuarie, ce stă deopotrivă sub semnul naşterii geniului poeziei româneşti, MihaiEminescu, a devenit, de-a lungul anilor, o zi de evocare pentru liceenii în uniforma militară.

Continuând tradiţia, pe platoul colegiului s-a derulat activitatea omagială prilejuită de împlinirea a 169 de ani de la naşterea “Luceafărului poeziei româneşti”, la care au luat parte locţiitorul comandantului, colonel dr. ing. Anghel-Dorinel Buciu, directorul adjunct, profesor dr. Aurel-Constantin Soare, dascăli şi elevi.

Vibraţia acestui moment omagial s-a transmis dinspre sufletele tinere ale elevilor, care au coborât pe calea amintirii, evocând clipe de graţie şi de poezie, spre sufletele auditoriului: elevul Teodor Giurgică, de la clasa a IX –a D, a recitat poezia „Trebuiau să poarte un nume” de Marin Sorescu, iar elevii:caporal Cristian Turea, caporal Ana-Maria Ionescu, fruntaş Maria Neagu, caporal Erdal Suliman, au prezentat fragmente din critica literară referitoare la viaţa şi opera eminesciană.

Elevul fruntaş Rareş Păuna a recitat poezia „Cugetările Sărmanului Dionis”, care i-a adus premiul I la faza judeţeană şi premiul al III –lea la nivel naţional, în cadrul Concursului „Ocrotiţi deEminescu”.

În pauze, în holul pavilionului învăţământ, au avut loc proiecţii video cu recitări din lirica eminesciană în interpretări ale unor actori români:Ion Caramitru, Gheorghe Cozorici, OvidiuIuliu Moldovan, Valeria Seciu, George Vraca.

Evenimentul a fost pregătit cu multă atenţie de Catedra de Limba si Literatura Română, prin profesoarele Steliana Mihaela Lambru, Bianca Stanciu, Irina Floştoiu şi Georgiana Neagoe, care a propus un program cultural-artistic, în care muzica şi versul s-au regăsit pe tărâmul inefabil al artelor.

Sensibila interpretare muzicală a piesei devenită deja celebră „Eminescu”, de către elev caporal Bianca Lupşă şi elev fruntaş Rareş Păuna, şi a melodiei “Pe lângă plopii fără soţ”, de către elev sergent major Raluca Oaidă şi elev plutonier major Lorena Pană, au creat în rândul celor prezenţi o emoţie deosebită.

Toate aceste activităţi au constituit pentru iubitorii creaţiei eminesciene, prilej de cinstire şi preţuire a valorilor spirituale lăsate nouă drept moştenire.  

 Foto: Graţiela Mihăescu

 Posted by at 12:37 am
Gravityscan Badge