oct. 062017
 

Există în viaţa fiecărei instituţii momente unice, irepetabile, ce transformă totul în bucurie şi sărbătoare: Ziua Mondială a Educaţiei. La emoţiile fireşti, născute din frumuseţea evenimentului, s-au adăugat cele născute din onoarea de a avea în mijlocul nostru profesorii Cantemirului.
Intrată în tradiţia şcolii în urmă cu patru ani, ziua de 6 octombrie este dedicată făuritorilor de seamă ai spiritului cantemirist, în semn de preţuire şi recunoştinţă pentru prestigioasa activitate pedagogică, dăruirea şi energia depuse pentru conturarea destinelor tinerilor elevi în uniforma militară.
O zi menită a pune în valoare rolul dascălilor de ieri şi de astăzi care au imprimat şi consolidat prin vocala sufletului şi prin tact pedagogic, o educaţie şcolară la standarde înalte generaţiilor de cantemirişti. Aceasta a fost plină de emoţii, amintiri, trăiri intense pentru dascălii care şi-au unit viaţa cu istoria colegiului, reuşind cu pricepere şi pasiune să contribuie la formarea ştiinţifică şi spirituală a atâtor promoţii iar azi, cu tâmplele ninse de nobila povară a renumelui, întineresc cu fiecare trecere prin templul cantemirist.
Maeştrii în domeniile predate au reuşit să contribuie esenţial la creşterea prestigiului instituţiei, mărturie stând rezultatele obţinute în decursul anilor.
O zi a bucuriei şi a recunoştinţei pentru cadrele didactice care nu uită că şcoala este un “atelier al umanităţii” şi “drumul regal spre înţelepciune”.
Legătura dintre generaţii este cea care dă sens trăiniciei spiritului cantemirist.
Au răspuns prezent la această activitate: prof. Ion Stanciu (matematică), prof. Constanţa Simionescu (limba şi literatura română), prof. Mihail Iulian Soiu (geografie), prof. Ion Rosetti (fizică), prof. Maria Pântea (matematică), prof. Nicolae Toma (matematică), prof. Eleonora Vulcu (matematică), prof. Ştefan Ungureanu (matematică), prof. Dorin Niţă (fizică), prof. Nicolae Ivaşcu (fizică), prof. Victor Vulcu (matematică), prof. Eufrosina Soare (franceză), prof. Elena Giurginca (limba şi literatura română), prof. Gheorghe Pântea (matematică).

Tuturor dascălilor multă sănătate şi putere de muncă pentru a duce mai departe mirabila lumină a învăţăturii!

ziua_educatiei_2017_2

 Posted by at 2:23 pm
Gravityscan Badge