Sep 082017
 

În plin program de activităţi, tinerii boboci cantemirişti însoţiţi de părinţi au păşit emoţionaţi în sala de festivităţi a colegiului pentru întâlnirea cu comandantul colegiului, doamna colonel dr. Doina Mureşan, echipa managerială şi diriginţii. Elevii au fost întâmpinaţi cu urări de “Bun venit!” şi încurajări pentru începutul de drum, deloc uşor, al vieţii militare.Pentru a înţelege ce înseamnă acest colegiu au vizionat filmul de prezentare al instituţiei iar informaţiile transmise au întregit imaginea de ansamblu.

Prezentarea diriginţilor şi a comandantului de companie a stârnit ropote de aplauze în rândul bobocilor şi a părinţilor iar, la final, fiecare clasă era parte din marea familie cantemiristă.

Prima şedinţă cu părinţii, semnarea angajamentelor, repartizarea pe clase şi dormitoare sunt doar câteva dintre activităţile premergătoare deschiderii anului şcolar, care au avut loc la primele ore.

angajament_2017

 Posted by at 1:34 pm
Gravityscan Badge