Mar 202017
 

În după-amiaza celei de-a şaptesprezecea zi a lunii lui Mărţişor, Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” s-a aflat în sărbătoare, ca urmare a unui eveniment deosebit, emoţionant şi cu adânci semnificaţii. Am fost onoraţi şi privilegiaţi de a avea alături de noi pe domnul Adrian Năstase, preşedintele Fundaţiei Europene „Nicolae Titulescu” şi pe distinsa sa soţie, doamna Dana Năstase.

În ceasul centenar al eroicelor evenimente ale Marelui Război al Neamului pentru Întregire, un gest de aleasă generozitate din partea familiei Năstase de a oferi colegiului nostru o donaţie de excepţie a devenit realitate. Lucrarea semnată de Spiridon Georgescu, intitulată „România victorioasă (1916-1919)”, a fost dezvelită în prezenţa locţiitorului, colonel inginer Aurel-Constantin Neagu, a directorului adjunct, profesor Aurel-Constantin Soare, a cadrelor didactice, a ofiţerilor şi a elevilor premianţi.

Cu acest prilej, comandantul instituţiei, colonel Doina Mureşan, le-a adresat distinşilor oaspeţi urarea de bun venit în colegiu şi sincere mulţumiri pentru realizarea deosebitei acţiuni, precizând: „În acest colegiu, luminat de nesecatul izvor de înţelepciune mănăstirean, polivalenţa educaţională constituie pilonul central de formare a profilului intelectual şi moral al elevilor şi, în contextul istoriei noastre instituţionale, ca fiu al unui excepţional absolvent mănăstirean, valoarea acţiunii Dumneavoastră capătă noi dimensiuni. De aceea, această donaţie este o dăruire-simbol, este un act de preţuire din partea familiei Năstase – a doamnei Dana şi a distinsului domn Adrian – faţă de instituţia noastră, faţă de trecutul acestui colegiu, faţă de cel drag şi iubit tată al distinsului invitat – Marin Năstase, şeful promoţiei 1937.”

De acum, sculptura dedicată eroilor militari din Marele Război se află la loc de cinste la intrarea în comandament.

Alături de opera sculptorului Spiridon Georgescu, Domnia sa a donat, în urmă cu câteva săptămâni, un număr de lucrări remarcabile. Centrul Documentare-Informare câştigă astfel o zestre culturală exprimată în volume valoroase de care se vor bucura foarte multe generaţii de elevi.

Domnul Adrian Năstase şi-a exprimat gândurile prin câteva cuvinte ce vor rămâne pentru istorie în cartea de onoare a instituţiei. „M-am bucurat să particip astăzi, la Colegiul Naţional Militar de la Breaza, la ceremonia dezvelirii unei sculpturi emblematice a lui Spiridon Georgescu, intitulată „România victorioasă” 1916-1919.

Am donat această lucrare, împreună cu soţia mea, în memoria tatălui meu, Marin Gr. Năstase, fost şef de promoţie la Mănăstirea Dealu.

Fie ca această lucrare să inspire sentimentul de mândrie naţională pentru elevii acestui colegiu de tradiţie.

Fie ca legătura dintre generaţiile de absolvenţi să dăinuie, construind „spiritul de corp” al elitelor româneşti.”

A fost o activitate de înaltă ţinută intelectuală, captivantă şi apreciată de toţi participanţii.

Foto: Graţiela Mihăescu, Rareş Onciulescu

donatie_2017

 Posted by at 10:41 am
Gravityscan Badge