oct. 262017
 

Pe 25 Octombrie, de Ziua Armatei Române, domnul dr. Alexei Paluţă, reprezentând „Asociaţia Tighina”, organizaţie nonguvernamentală social-caritabilă, şi domnul General (ret) Constantin Degeratu, reprezentând Clubul Militar Român de Reflecţie Euro-Atlantică, au avut o întâlnire plină de semnificaţie istorică şi patriotică cu elevii colegiului.
Această asociaţie, pe lângă acţiunile sale caritabile privind sprijinirea materială a accesului copiilor la învăţătură, desfăşoară şi activităţi consacrate memoriei ostaşilor români care au luptat şi s-au jertfit pentru libertatea românilor din Basarabia, în contextul celui de-Al Doilea Război Mondial şi în perioada care a urmat.
În acest moment important, de comemorare a gloriei ostaşilor români căzuţi pe câmpurile de bătălie, au fost prezentate şi evenimente istorice dramatice trăite de românii dintre Prut şi Nistru, cuprinse în cartea intitulată „Apariţia Statului R. Moldova pe harta lumii”.
La finalul activităţii, distinşii oaspeţi au donat elevilor participanţi la eveniment cartea dedicată prezentării principalelor repere istorice ale apariţiei Republicii Moldova şi i-a felicitat pe elevi pentru alegerea carierei militare, urându-le „La mulţi ani!”.
La rândul său, comandantul colegiului a oferit distinşilor oaspeţi o antologie din creaţiile cantemiriştilor de ieri şi de azi, membrii ai Cenaclului „Marin Sorescu”, intitulată sugestiv „Anotimpurile poeziei”.
La final, domnul general (ret) Constantin Degeratu, absolvent cantemirist, promoţia 1966, a primit din partea comandantului colegiului, doamna colonel dr. Doina Mureşan, invitaţia de a participa la „Atelierele Cantemirului”, activitate în care personalităţi cu o carieră de succes împărtăşesc elevilor momentele cele mai semnificative ale evoluţiei lor pe diferite trepte socio-profesionale.

lansare_carte_2017_2

 Posted by at 10:24 am
Gravityscan Badge