dan

„Invenţia care a sfidat distanţa. Evoluţia telefoniei în ultimul secol”

 Stiri  Comentariile sunt închise pentru „Invenţia care a sfidat distanţa. Evoluţia telefoniei în ultimul secol”
iun. 122019
 

Calitatea lucrării, „Invenţia care a sfidat distanţa. Evoluţia telefoniei în ultimul secol”,  realizată de elev plutonier major Lorena Pană şi elev sergent major Raluca Oaidă a fost apreciată de juriul prezent la Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, dedicată Centenarului Marii Uniri, de la Alba-Iulia.

Lucrarea prezentată excepţional de elevele noastre şi evaluată de profesori din mediul universitar a primit Premiul de Creativitate „Editura Niculescu”, distincţie care le încununează munca şi ideile inovatoare, efortul constant pentru performanţă. “Considerăm că acest proiect este unul esenţial, care ajută atât elevii cât şi  profesorii să descopere metode noi şi eficiente de predare-învăţare. CNIV este, într-adevăr, o lecţie de :”a învăţa elevul să înveţe”, unde noi am descoperit şi am fost onorate că domnii profesori universitari gândesc exact cum gândim noi”, ne-au mărturisit performerele noastre, cele care au făcut cinste instituţiei prin rezultatele obţinute la învăţătură, în competiţiile şcolare, în toate activităţile întreprinse. S-au distins întotdeauna prin eleganţă şi rafinament, reuşind să se remarce prin vocea lor şlefuită cu migală, prin talent, în cadrul spectacolelor susţinute atât pe scena sălii de festivităţi a colegiului, cât şi în afara instituţiei.

“Am fost norocoase sa participăm la acest proiect şi, cu siguranţă, vom preda ştafeta colegilor noştri mai mici pentru participarea la ediţiile următoare”, au încheiat absolventele noastre.

Ne mândrim cu voi şi vă dorim mult succes pe drumul ales, unul care să vă fie încununat de realizări deosebite, pe măsura pregătirii voastre!

Felicitări doamnelor profesoare Daniela Oprea şi Daniela Costinescu!

 Posted by at 8:27 am

Ultimul apel şi apelul general

 Stiri  Comentariile sunt închise pentru Ultimul apel şi apelul general
iun. 122019
 

Absolvenţii promoţiei „Nicolae Bălcescu – 200” au început parcursul lor spre cariera militară în urmă cu patru ani, când au prins aripi în cuibul şoimilor cantemirişti. Seara de 12 iunie a fost dedicată ultimului apel în care cu toţii au realizat că se încheie prima treaptă a devenirii şi se deschide o alta, cu mai multe responsabilităţi, cu un viitor ce se clădeşte pe temelia anilor de şcoală.

Adolescenţii în uniforma militară au intonat cântecul “Treceţi Batalioane Române Carpaţii”, care a răsunat pe aleea cu rezonanţele zecilor de generaţii, după care au format iniţialele CNMDC pentru a rămâne amprentate pe platoul colegiului, unde au trăit momente unice şi irepatabile.

La final,  au răspuns, pe rând, “Absolvent” la apelul general, în prezenţa comandantului colegiului, a comandantului de companie, a cadrelor militare, a părinţilor şi a dascălilor care i-au îndrumat, în cei patru ani, cu răbdare şi tact pedagogic, pe lungul drum al cunoaşterii.

Inevitabil, timpul are ultimul cuvânt în efemera existenţă a celor care reuşesc să-l învingă prin amintirea lor şi care, urmărindu-şi destinele, acced spre o nouă etapă, dar, nu înainte, de a lăsa în grijă cetatea adolescenţei colegilor mai mici, ce au misiunea de a veghea şi de a menţine viu spiritul secular al Cantemirului.

Felicitări tuturor şi mult succes!

 Posted by at 6:35 am

Omagiu eroilor!

 Stiri  Comentariile sunt închise pentru Omagiu eroilor!
iun. 062019
 

În cadru solemn şi pentru prima dată în istoria instituţiei, de Ziua Înălţării Domnului şi Ziua Eroilor cadre militare, elevi şi profesori au rostit numele eroilor noştri care s-au jertfit pe câmpurile de luptă pentru libertatea, dreptatea, apărarea ţării şi întregirea neamului. Numele încrustate pe plăcile de marmură, aşezate de o parte şi de alta a Muzeului colegiului, sunt ale eroilor, din Primul Război Mondial, din Războiul de Reîntregire a Neamului din 1941-1945, de la Mănăstirea Dealu.

 “Binenţeles, e de datoria noastră ca să continuăm cele şase plăci pentru că şi după 1945 cantemiriştii au fost jertfă pentru neam în misiunile de luptă, inclusiv din evenimentele din 1989”, a spus directorul adj., prof. dr. Aurel-Constantin Soare.

La finalul activităţii, s-a depus o coroană de flori, în incinta colegiului, la Monumentul continuităţii, în semn de omagiu pentru străbunii noştri  care au oferit un stăruitor exemplu de tărie sufletească, frumuseţe morală şi demnitate ostăşească.

 Posted by at 10:21 am

Ziua Eroilor în garnizoana Breaza

 Stiri  Comentariile sunt închise pentru Ziua Eroilor în garnizoana Breaza
iun. 062019
 

În semn de omagiu pentru eroii neamului, cadre militare, elevi, preşcolari, profesori şi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale au depus coroane şi flori la Monumentul închinat celor care s-au jertfit pe câmpurile de luptă pentru libertatea, dreptatea, apărarea ţării şi întregirea neamului.

În semn de respect pentru înaintaşii care şi-au dat viaţa pentru aceste sfinte idealuri s-a organizat un ceremonial militar şi religios.

La final, Garda de Onoare a colegiului a defilat prin faţa asistenţei, arătându-şi recunoştinţa faţă de eroii care s-au jertfit pentru neam, credinţă şi ţară.

Foto: Graţiela Mihăescu

 Posted by at 12:23 am

107 ani –CANTEMIR O experienţă de înţelepciune! Dragoste de învăţătură şi de viaţă!

 Stiri  Comentariile sunt închise pentru 107 ani –CANTEMIR O experienţă de înţelepciune! Dragoste de învăţătură şi de viaţă!
iun. 042019
 

Printr-o splendidă consecvenţă, Cantemirul dăinuie, într-o viziune a continuităţii tradiţiei şi o curioasă sete de armonie a cugetului celui nou al veacului abia început.

Ce este astăzi Cantemirul?

O regăsire a lucrului bine tocmit, o instituţie a armoniei între dascăli şi ucenici, un sentiment trainic al apartenenţei la ”a dărui”, o jertfă a sublimului angajat, un segment singular de ordine cu însemnătate proprie.

Vibraţii creatoare, energii intense, forţe încărcate armonios, care toate creează personalităţi puternice, triumfuri ale unei unităţi de educaţie adaptate la pecetea românească.

Străfulgerări de forţe înnoitoare ale digitalizării şi închegării unei educaţii spre MODEL, spre ARMONIE, spre iubiri de începuturi şi adânciri de forţe tainice, spre împlinirea umană a elevilor.

Întreaga devenire a Cantemirului este în consonanţă cu orientarea adâncă a culturii româneşti şi europene.

Pe o anumită linie trăsătura contemporană a colegiului este sensibilitatea formelor cu adevărat creatoare pentru fiinţa umană:

Caracter,

Armonie,

Nobleţe,

Tinereţe,

Elită,

Model,

Inteligenţă,

Respect.

Acum, la moment aniversar, Colegiul Naţional Militar ”Dimitrie Cantemir” este acţiune şi afirmare, este impuls spre inovare şi efort de luminare a tinerilor militari.

Lumea pe care a întrupat-o este a Oştirii, a vieţuirii în şi pentru echipă, a unui lucru bine ancorat în Trăinicia Neamului văzut şi nevăzut.

Opera lui e în întregime originală, este râvna făuritorilor de spirit cantemirist, este flacăra aprinsă în sufletul a cca 13.000 de ”împăraţi” ai ”Academiei lui Cantemir”.

Mărirea lor este trăinicia instituţiei noastre. Tăria şi faptele lor sunt zidurile care întăresc cetatea cantemiristă.

Dragostea faţă de tinerii care se instruiesc în Cantemir face ca sufletele să vorbească cu îngerii. Ea ne dă puterea de a ne ridica ori de câte ori simţim plângerea, deznădejdea, răul şi neîmplinirea în desfăşurarea zilei.

O consecvenţă a lucrului bine făcut, o ducere până la esenţial a dragostei faţă de tânărul cantemirist ne dă neschimbătorul elan al biruinţei în lupta cu viul tot al Lumii.

Pământului roditor al Cantemirului – La mulţi ani! 🙂

Director adjunct, profesor dr. Aurel-Constantin Soare

 Posted by at 9:57 am

Pasiunea pentru aeromodelism i-a deschis drumul spre cariera militară

 Stiri  Comentariile sunt închise pentru Pasiunea pentru aeromodelism i-a deschis drumul spre cariera militară
iun. 032019
 

“Întâmplător, într-o zi de antrenament se vorbea despre liceul militar şi academia de aviație, zi în care am realizat că aceasta ar fi o oportunitate foarte bună, așa că iată-mă acum elev al Colegiului Naţional Militar “Dimitrie Cantemir”. Din pasiune, am reușit să îmi construiesc și o carieră frumoasă  alături de un viitor promițător!”, ne-a mărturisit  elevul Robert Ionuţ Micu, un tânăr frumos, inteligent, pasionat, curios de domeniul aeromodelismului, care îşi împlineşte visul pin construcţiile la care munceşte în timpul liber.

Este nevoie de multă răbdare, îndemânare, atenţie pentru a realiza avioane de dimensiuni reduse care planează în aer mai mult timp, ne spune tânărul licean din clasa a IX –a.

Pasiunea lui pentru această ramură s-a născut în urmă cu patru ani, timp în care a reuşit să obţină şi performanţe la concursuri naţionale. Cea mai recentă realizare a venit de la Campionatul Naţional de Aeromodelism,  unde a fost distins cu Premiul al III –lea la categoria de motomodele.

“Am început într-un atelier de creație în care singurul meu gând era să construiesc un avion mic din polistiren. Zis și făcut! Cu timpul,  pot spune că am inlocuit jucăriile și jocurile din casă cu avioane, machete şi materiale de construit. Ulterior, m-am hotărât să trec la ceva mai mare şi mai complex. Aşa am ajuns la planoare, propulsoare şi multe alte categorii de aeromodele. Din banalele „expoziţii” de pe rafturile din camera mea, am ajuns la campionate naționale în care îmi pot arăta pasiunea și îndrăgirea față de aeromodele”, a povestit tânărul licean.

Felicitări, Robert, şi mult succes în continuare!

Ne mândrim cu tine!

Foto: Graţiela Mihăescu, arhivă elev

 Posted by at 9:54 am

Pasiunea pentru muzica folk se împleteşte foarte bine cu dragostea faţă de carte

 Stiri  Comentariile sunt închise pentru Pasiunea pentru muzica folk se împleteşte foarte bine cu dragostea faţă de carte
iun. 032019
 

Elevul fruntaş Rareş Păuna este un tânăr serios, frumos, foarte bun la învăţătură, clasându-se printre primii în anul lui de studiu, talentat şi cu o voce deosebită, pe care a educat-o în timp.

Reuşeşte să transmită emoţie prin melodiile pe care le interpretează în acorduri de chitară. “Muzica folk este un gen de muzică care nu doar se cântă, se trăieşte”, spune Rareş.

Rezultatele sunt cele care-i încununează munca, pasiunea şi evoluţiile lui în cadrul concursurilor, unde reuşeşte să se distingă prin modestia şi calitatea înaltă a vocii, dar şi prin performanţele obţinute.

La Festivalul concurs de muzică folk “Voci tinere” de la Caracal, aflat la cea de-a XVIII –a ediţie, prestaţia lui a fost apreciată de juriu, care i-a acordat Premiul I la secţiunea solo.  “Obţinerea Premiului I a venit ca o răsplată a muncii, dar şi cu presiunea şi motivaţia de a-mi continua drumul spre performanţă”, a afirmat talentatul nostru elev.

Felicitări, Rareş, şi mult succes în continuare!

Ne mândrim cu tine!

Foto: arhiva elevului

 Posted by at 9:49 am

Ultimul clopoţel

 Stiri  Comentariile sunt închise pentru Ultimul clopoţel
mai 312019
 

Ultimul clopoţel este de la an la an un moment tot mai emoţionant, care capătă o notă aparte dată ce cei care devin absolvenţi ai Colegiului Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”, instituţie în care au păşit în urmă cu patru ani, plini de speranţe  şi de aşteptări. „Pentru toate aşteptările împlinite vă felicităm încă o dată noi toţi cei prezenţi aici, pentru că ştiţi că am fost alături de voi. Pentru aşteptările neîmplinite, vreau doar să vă reamintesc că sunteţi la începutul unui nou drum. Aveţi suficiente resurse, suficientă inteligenţă şi capacitate să vi le împliniţi”, a spus prof. Ştefan Matei, dirigintele clasei a XII –a E.

Absolvenţii promoţiei  „Nicolae Bălcescu -200” au amprentat acest loc prin reuşitele lor. Mulţi dintre ei s-au afirmat ca olimpici naţionali, ca sportivi naţionali şi internaţionali, ca militari destoinici în cadrul paradelor militare desfăşurate la Arcul de Triumf, ca „artişti” şi dansatori deosebiţi, ca şi componenţi ai echipei de robotică, ca participanţi la  Invictus.  În drumul lor, i-au avut alături pe dascălii lor, pe diriginţii şi comandanţii de companie care le-au deschis porţile către educaţie, i-au ajutat să preţuiască lucrurile bune, să devină nişte persoane de nădejde şi viitori ofiţeri de bază ai Armatei României. „Aţi primit ca moştenire poziţia verticală, mândria şi cutezanţa, puterea de a gândi şi de a acţiona în numele vostru. V-aţi format frumos şi iată-vă, astăzi, absolvenţi”, a afirmat prof. Sorin Mischie, dirigintele clasei a XII –a A.

Astăzi, absolvenţii promoţiei a 95 –a au spus rămas bun anilor de liceu, răspunzând „prezent” pentru ultima oară la strigarea catalogului, urmând să pornească într-o nouă călătorie. „Drumurile voastre s-au întâlnit atunci când fiecare dintre voi avea nevoie să se construiască, să reînveţe puterea visului frumos, să caute răspunsuri la întrebări nerostite, să adune şi apoi să risipească clipe, săptămâni, ani…Toate pentru ca apoi să înţeleagă farmecul acestor ani minunaţi de liceu, făcuţi pentru ca fiecare să-şi pregătească aripile pentru zborul maturităţii”, a accentuat prof. Mischie.

Profesori şi elevi şi-au dat mâna la ultimul clinchet al clopoţelului. Liceenii militari au primit din partea dascălilor „merinde” pentru o viaţă şi îndemnuri care să le fie călăuză în drumul devenirii. „Îmi doresc să vă întoarceţi mereu la acele valori etice şi morale care, au clădit spiritul cantemirist, de care suntem mândri, să cugetaţi cu înţelepciune la consecinţele faptelor voastre, pentru că, în curând, de ele vor

depinde vieţi, o ţară poate, şi însuşi renumele colegiului care v-a fost casă în ultimii patru ani”, a completat prof. Irina Grecu, diriginta clasei a XII –a C.

Le-au fost alături comandantul instituţiei, colonel dr. ing. Aurel-Constantin Neagu, directorul adj., prof. dr. Aurel-Constantin Soare, cadre militare, profesori, părinţi, elevii din anii mai mici şi, nu în ultimul rând diriginţii, cu toţii urându-le succes în viaţă şi la marile provocări intelectuale: examenul de Bacalaureat şi concursul de admitere în academiile categoriilor de forţe.

 Posted by at 2:08 pm

Olimpiada de vară a sportului militar liceal

 Stiri  Comentariile sunt închise pentru Olimpiada de vară a sportului militar liceal
mai 302019
 

Atleții cantemiriști au fost medaliați cu aur pentru performanțele excepționale obținute la trei dintre cele șase discipline înscrise în competiție. În urma acestor rezultate notabile, cantemiriștii, alături de profesorii coordonatori, au urcat pe prima treaptă a podiumului la Olimpiada de vară a sportului militar liceal, desfășurată la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare”, unde s-au aliniat sportivi din cele cinci colegii naționale militare. 

Echipele de volei feminin și baschet au cucerit medaliile de bronz, în timp ce echipa de handbal s-a clasat în apropierea podiumului, pe locul al IV-lea.
La temeiul acestor rezultate stau:munca, ambiția, fair-play-ul, determinarea, seriozitatea,autodepășirea.
Toți, și fiecare în parte, au contribuit la câștigarea locului al II -lea în clasamentul general.Diferența de locul I au făcut-o doar două puncte.

Felicitări elevi, profesori și antrenori! 
Ne măndrim cu voi! 

Foto; Laurențiu Sbiera, competiție

 Posted by at 2:00 pm

“Unitate în diversitate prin tradiţii, obiceiuri şi folclor”

 Stiri  Comentariile sunt închise pentru “Unitate în diversitate prin tradiţii, obiceiuri şi folclor”
mai 282019
 

Sâmbătă, 25 mai 2019, elevi şi profesori din cele cinci colegii naţionale s-au reunit la Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir”, în cadrul celei de-a II –a ediţii a  Proiectului “Unitate în diversitate prin tradiţii, obiceiuri şi folclor.”

Cu toţii au desfășurat activități ce au exemplificat și au pus în lumină zestrea de tradiții și obiceiuri românești. Din tot atâtea zone etnoculturale şi folclorice, liceenii militari au avut un program atractiv şi variat, în acord cu tema propusă: Şezătoarea la ea acasă, fiecare spunându-şi povestea proprie.

Evenimentul a fost întregit de un spectacol deosebit oferit  de  Orchestra  Populară “Flacăra  Prahovei”, din cadrul Filarmonicii “Paul Georgescu” din Ploieşti. De asemenea, vizita la atelierul de artă tradiţională, parada costumelor populare realizată de doamna Anda Mănescu şi toţi artiştii prezenţi au dat o notă aparte activităţii.

“Elevii au demonstrat că tradiţiile şi obiceiurile noastre sunt pe mâini bune. Ei le duc cu cinste mai departe”, au spus prof. Steliana-Mihaela Lambru şi Roxana Ţonoiu, gazdele proiectului.

Felicitări tuturor!

Foto: Graţiela Mihăescu

 Posted by at 7:53 am
Gravityscan Badge