iun. 192019
 

Rezultate admitere C.N.M. – admitere.edu.ro

În Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir” din Breaza se va desfăşura concursul de admitere în clasa a IX – a. Pentru cele 120 locuri participă 423 candidaţi, care au fost declaraţi „ADMIS” la selecţia organizată în Centrele Zonale de Selecţie şi Orientare.

           În data de 17.05.2019, în intervalul orar 09.00-12.00, candidaţii vor susţine proba scrisă, de tip test grilă, care este eliminatorie. Testul grilă conţine 30 de itemi: 10 pentru Limba şi literatura română, 10 pentru Matematică-Algebră şi 10 pentru Matematică-Geometrie. Pentru răspunsul corect la fiecare item, se acordă 0,3 puncte. Punctajul maxim este de 9 puncte, echivalentul notei 9, la care se adaugă 1 punct din oficiu. Punctele se transformă în note echivalente acestora. Corectarea testului se realizează imediat după încheierea probei, în prezenţa candidatului evaluat, de către doi membri din comisia de admitere, asistaţi de alţi doi candidaţi.

Pentru a fi declaraţi „ADMIS” candidaţii trebuie să obţină la testul „grilă” nota minimă 6.00. Ponderea notei la testul grilă este de 70% în calculul mediei finale de admitere.

Comunicarea rezultatelor la testul grilă se va face, în aceeaşi zi, prin afişare la “Panoul Admiterii” şi prin postare pe site-ul colegiului, www.cantemircml.ro, unde se regăsesc informaţii actualizate despre “Admiterea în anul 2019”, în cadrul rubricii: “ADMITEREA ÎN COLEGIU”, http://www.cantemircml.ro/docs/met_adm.pdf

Media finală de admitere se calculează astfel:

MFA = 0,3*MA + 0,7*NT

unde:

MFA- media finală de admitere;

MA – media de admitere calculată potrivit formulei stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale;

NT – nota la test.

Mult succes tuturor!

——

Rugăm părinţii candidaţilor să fie prezenţi pentru instructajul oferit de comisia de admitere, la ora 18.00, în data de 16.05.2019.

Candidaţii sunt rugaţi să aibă asupra lor cartea de identitate sau certificatul de naştere şi anexa 2 la fişa de înscriere.

 Posted by at 9:52 am
Gravityscan Badge