apr. 062018
 

Închiderea Olimpiadei Naţionale de Fizică, ediţia 54 – Breaza – 2018

 

Timpul s-a scurs, şi-a urmat cursul firesc iar pana vremelnică a creionat vineri,

6 aprilie, în Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”, închiderea Olimpiadei Naţionale de Fizică, ediţia 54.

S-a scris epilogul unei săptămâni cu un mozaic de stări sufleteşti, trăite de către olimpicii fizicieni aici, la Breaza, în colegiul care le-a fost gazdă.

În prezenţa oficialităţilor, reprezentanţi ai  Ministerului Educaţiei Naţionale, ai Ministerului Apărării Naţionale, ai Comisiei Naţionale a Olimpiadei de Fizică, ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, performanţa, valoarea, efortul, dăruirea şi orele de studiu, întregite în punctaje meritorii, au fost răsplătite în locuri pe podiumul olimpicilor.

Micii fizicieni au demonstrat că pasiunea pentru „lumea lui Newton”, îmbinată armonios cu munca, seriozitatea şi mentoratul cadrelor didactice, întregesc excelenţa educaţională în numele scris elegant pe diplomele care vor rămâne mărturie peste ani în cufărul amintirilor.

Animaţi de dorinţa propriei înălţări, cu valenţe înnobilate de o înclinaţie nativă, aceşti elevi alături de profesorii coordonatori, fac cinste şcolilor şi contribuie la o imagine de ansamblu asupra garanţiei reuşitei învăţământului românesc.

Valorizarea, an de an, a elitelor tinerei generaţii nu va cufunda în colbul uitării importanţa acestor competiţii care provoacă imaginaţia şi cunoştinţele elevilor ce aduc un plus de valoare educaţiei alături de mentori, modele umane şi morale.

Olimpiada Naţională de Fizică, ediţia 54, şi-a desemnat câştigătorii şi, dincolo de rezultate, premii şi calificări, această săptămână a constituit amintirea unor clipe de neuitat.

Felicitări tuturor, elevi şi cadre didactice, pentru performanţa şi înţelepciunea de a demonstra că legile fizicii pot interacţiona către o singură premisă, cea a succesului!

Detalii suplimentare referitoare la Olimpiada Naţională de Fizică sunt postate  pe site-ul dedicat competiţiei: https://olimpiadafizica2018.wordpress.com/

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posted by at 1:15 pm
Gravityscan Badge