feb. 122018
 

Elevii claselor a XII – a, din Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir”, îşi vor demonstra nivelul cunoştinţelor dobândite în cei patru ani de liceu, în cadrul primei  sesiuni a examenului naţional de Bacalaureat 2018, care începe luni, 12 februarie a.c., cu proba de evaluare a competenţelor  lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A). Proba va continua în data de 13 februarie. În zilele de 16, 19 şi 20 februarie vor susţine proba D, cea de evaluare a competenţelor digitale. Probele orale se vor încheia cu proba C, cea de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, programată în perioada 21-22 februarie. Unsprezece dintre cei 108 candidaţi au certificate de competenţe lingvistice şi digitale, precum Cambridge şi ECDL. Conform metodologiei examenului de bacalaureat, elevii au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene.

Probele scrise la examenul naţional de Bacalaureat vor fi susţinute de liceenii în uniforma militară cu lampas  în luna iunie. Prima probă scrisă – Limba şi literatura română – Ea) – va avea loc luni, 25 iunie. În data de 27 iunie, elevii vor susţine proba obligatorie a profilului – proba Ec), iar pe 28 iunie proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed).

Pe data de 9 iulie se vor risipi toate emoţiile, după afişarea rezultatelor finale.

Până atunci, cantemiriştii vor avea simularea probelor scrise de la examenul de bacalureat naţional. În 19 martie are loc proba scrisă la Limba şi literatura română, în 21 martie urmează proba obligatorie a profilului şi specializării, respectiv matematică, urmând ca pe 22 martie să participe la proba la alegere, la una dintre disciplinele fizică, chimie, biologie, informatică. La primele două probe ale simulării examenului de bacalaureat vor participa şi elevii claselor a XI –a.

Examenul maturităţii a devenit, în timp, un veritabil barometru al nivelului de pregătire şi un criteriu de evaluare a cunoştinţelor, a competenţelor şi a nivelului de cultură generală şi de specializare.

Generaţiile de cantemirişti au făcut dovada bunei pregătiri, reuşind în decursul anilor să se claseze pe locul I în judeţul Prahova, prin rata de promovare de 100%.

Succes, tuturor!

 

 Posted by at 8:11 am
Gravityscan Badge